Najpopularniejsze kierunki studiów inżynierskich w roku akademickim 2017/2018

Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Polsce na studiach pierwszego stopnia wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń) - rok akademicki 2017/2018:

1. Inżynieria i analiza danych 54,6
2. zarządzanie inżynierskie 19,4
3. inżynieria danych 12
4. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 10,5
5. korozja 10,2
6. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
7. chemia budowlana 8,3
8. inżynieria kosmiczna 7,2
9. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,8
10. inżynieria biochemiczna 6,8
11. fotonika 6,7
12. inżynieria bezpieczeństwa pracy 6,6
13. zielone technologie i monitoring 6,5
14. matematyka w technice 6,3
15. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 6,1
16. lotnictwo i kosmonautyka 6,1
17. nanotechnologia 6
18. geoinformatyka 5,8
19. inżynieria mechatroniczna 5,8
20. włókiennictwo i przemysł mody 5,5
21. inżynieria zarządzania 5,2
22. automatyka i robotyka 5,1
23. technologie komputerowe 4,9
24. papiernictwo i poligrafia 4,8
25. mechatronika 4,6
26. browarnictwo i słodownictwo 4,6
27. inżynieria chemiczna i procesowa 4,5
28. ekologiczne źródła energii 4,5
29. energetyka i chemia jądrowa 4,5
30. elektroradiologia 4,4
31. inżynieria biomedyczna 4,4
32. inżynieria obliczeniowa 4,4
33. energetyka 4,3
34. inżynieria materiałowa 4,2
35. telekomunikacja 4,2
36. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,2
Polityka Prywatności