Najpopularniejsze kierunki studiów inżynierskich w roku akademickim 2015/2016

Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Polsce na studiach pierwszego stopnia wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 10 tys.).


1. Informatyka 35 137
2. Automatyka i robotyka 16 648
3. Budownictwo 15 556
4. Mechanika i budowa maszyn 14 778
5. Zarządzanie i inżynieria produkcji 12 927Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Polsce na studiach pierwszego stopnia wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):

1. podstawy nauk technicznych 17,3
2. konserwacja i degradacja materiałów 10,4
3. inżynieria procesowa 10,2
4. geoinformatyka 9,7
5. biotechnologia środowiska 8,9
6. zielone technologie i monitoring 8,6
7. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 8,4
8. inżynieria bezpieczeństwa pracy 7,9
9. chemia budowlana 7,7
10. technologie ochrony środowiska 7,5
11. inżynieria biochemiczna 7,2
12. ekologiczne źródła energii 7
13. inżynieria kosmiczna 6,6
14. fotonika 6,3
15. inżynieria produkcji 6,2
16. nanotechnologia 6
17. inżynieria mechaniczna i materiałowa 5,8
18. inżynieria mechaniczno-medyczna 5,7
19. papiernictwo i poligrafia 5,7
20. nanotechnologia 5,6
21. jakość i bezpieczeństwo żywności 5,5
22. zarządzanie inżynierskie 5,4
23. mikroelektronika w technice i medycynie 5,2
24. inżynieria biomedyczna 5
25. oceanotechnika 5
26. lotnictwo i kosmonautyka 4,9
27. automatyka i robotyka 4,9
28. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 4,8
29. inżynieria materiałowa 4,7
30. włókiennictwo 4,6
31. energetyka 4,5
32. mechatronika 4,5
33. fizyka techniczna 4,4
34. geodezja i kartografia 4,3
35. inżynieria zarządzania 4,2
36. optyka okularowa z elementami optometrii 4,2

Polityka Prywatności