Najpopularniejsze kierunki studiów inżynierskich w roku akademickim 2013/2014


Najpopularniejsze inżynierskie kierunki studiów w Polsce na studiach pierwszego stopnia według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 10 tys.).

Kierunki inżynierskie

Linki prowadzą do kierunków na studiach inżynierskich w Polsce:


Informatyka

31782

Budownictwo

18926

Mechanika i budowa maszyn

18294

Zarządzanie i inżynieria produkcji

17234

Automatyka i robotyka

17062

Inżynieria środowiska

16664

Gospodarka przestrzenna

12690

Biotechnologia

12440

Transport

10789

Logistyka

10700

Energetyka

10523

Mechatronika

10269

Najpopularniejsze inżynierskie kierunki studiów w Polsce na studiach pierwszego stopnia według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (trzy i więcej zgłoszeń): w roku 2013/2014.

Kierunki inżynierskie

Linki prowadzą do list kierunków na studiach inżynierskich:


ekologiczne źródła energii

14,1

inżynieria mechaniczna i materiałowa

11

chemia budowlana

8,7

inżynieria bezpieczeństwa pracy

8,4

inżynieria mechaniczno-medyczna

8

inżynieria akustyczna

7,2

biochemia

7,1

zarządzanie inżynierskie

7

fotonika

6,9

inżynieria naftowa i gazownicza

6,9

inżynieria biochemiczna

6,3

papiernictwo i poligrafia

6,2

inżynieria biomedyczna

6,1

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

6,1

technologie ochrony środowiska

6,1

inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

6

lotnictwo i kosmonautyka

6

geodezja i kartografia

5,9

inżynieria produkcji

5,8

ceramika

5,7

inżynieria procesowa

5,7

inżynieria zarządzania

5,7

makrokierunek - nanotechnologia

5,7

akustyka

5,6

makrokierunek - technologie energii odnawialnej

5,3

inżynieria materiałowa

5,2

nanotechnologia

5,2

automatyka i robotyka

4,9

energetyka

4,8

inżynieria i gospodarka wodna

4,7

oceanotechnika

4,6

żywienie człowieka

4,6

behawiorystyka zwierząt

4,5

dietetyka

4,4

mechatronika

4,4

gospodarka przestrzenna

4,3

inżynieria chemiczna i procesowa

4,2

informatyka stosowana

4,1

biotechnologia

4

architektura

3,8

górnictwo i geologia

3,8

elektronika i telekomunikacja

3,7

zarządzanie i inżynieria produkcji

3,7

fizyka techniczna

3,6

fizyka medyczna

3,5

elektrotechnika

3,4

elektronika

3,3

matematyka stosowana

3,3

mechanika i budowa maszyn

3,3

architektura i urbanistyka

3,2

ochrona środowiska

3,2

technologia chemiczna

3,2

budownictwo

3,1

logistyka

3,1

rybactwo

3,1

technologie komputerowe

3,1

telekomunikacja

3,1

wirtotechnologia

3,1

włókiennictwo

3,1

bioinżynieria

3
Opracowano na podstawie informacji z Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW
Polityka Prywatności