Najpopularniejsze kierunki studiów inżynierskich w roku akademickim 2014/2015


Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Polsce na studiach I stopnia wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 10 tys.).


Kierunki inżynierskie

Linki prowadzą do kierunków na studiach inżynierskich w Polsce:

Informatyka

30309

Budownictwo

15982

Mechanika i budowa maszyn

15178

Automatyka i robotyka

14914

Zarządzanie i inżynieria produkcji

13295

Biotechnologia

10481

Gospodarka przestrzenna

10327

Inżynieria środowiska

10095Najpopularniejsze kierunki inżynierskie w Polsce na studiach pierwszego stopnia wg liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):

Kierunki inżynierskie


Linki prowadzą do list kierunków na studiach inżynierskich:

podstawy nauk technicznych

14,9

inżynieria procesowa

10,1

inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

9,2

chemia budowlana

7,9

inżynieria bezpieczeństwa pracy

7,8

bioinformatyka

7,7

inżynieria biochemiczna

7,5

biotechnologia środowiska

7,2

fotonika

7,1

inżynieria mechaniczno-medyczna

6,7

inżynieria produkcji

6,5

jakość i bezpieczeństwo żywności

6,3

nanotechnologia

6

zarządzanie inżynierskie

5,9

papiernictwo i poligrafia

5,8

lotnictwo i kosmonautyka

5,5

oceanotechnika

5,4

inżynieria zarządzania

5,2

geodezja i kartografia

5,2

inżynieria biomedyczna

5,1

technologie ochrony środowiska

5,1

nanotechnologia

4,4

automatyka i robotyka

4,4

konserwacja i degradacja materiałów

4,4

mechatronika

4,4

energetyka

4,3

włókiennictwo

4,2

inżynieria materiałowa

4,2

inżynieria chemiczna i procesowa

4,2Opracowano na podstawie informacji z Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW
Polityka Prywatności