Ranking kierunków inżynierskich I stopnia wg nazwy

Ranking pokazuje kierunki inżynierskie I stopnia na polskich uczelniach ściśle wg ilości nazw kierunków.

Nazwy kierunków podlinkowaliśmy do wyszukiwarki kierunków.
Wzięliśmy pod uwagę nazwy kierunków, które wystąpiły przynajmniej dwa razy.
W rankingu nie liczyliśmy specjalności, tylko same kierunki.
Stan na 1.7.2015.


Informatyka 115
Budownictwo 53
Zarządzanie i inżynieria produkcji 50
Mechanika i budowa maszyn 47
Inżynieria Środowiska 47
Gospodarka Przestrzenna 37
Mechatronika 36
Logistyka 35
Transport 34
Ochrona Środowiska 31
Automatyka i Robotyka 29
Architektura i Urbanistyka 27
Elektronika i Telekomunikacja 27
Elektrotechnika 26
Geodezja i Kartografia 25
Biotechnologia 23
Inżynieria Materiałowa 23
Inżynieria Bezpieczeństwa 22
Architektura Krajobrazu 21
Fizyka Techniczna 19
Rolnictwo 18
Edukacja Techniczno - Informatyczna 17
Technologia Chemiczna 16
Inżynieria Biomedyczna 16
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 15
Ekoenergetyka 15
Towaroznawstwo 14
Inżynieria Chemiczna i Procesowa 11
Ogrodnictwo 11
Leśnictwo 10
Architektura 10
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 9
Zootechnika 9
Energetyka 8
Chemia 8
Górnictwo i Geologia 8
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8
Computer Science 7
Technika Rolnicza i Leśna 7
Teleinformatyka 6
Metalurgia 6
Mechanika i Budowa Maszyn 6
Inżynieria Zarządzania 6
Informatyka Stosowana 5
Lotnictwo i Kosmonautyka 5
Nawigacja 4
Edukacja techniczno-informatyczna 4
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy 4
Zarządzanie 4
Chemia Budowlana 4
Inżynieria i Gospodarka Wodna 4
Architektura Wnętrz 4
Informatyka stosowana 3
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii 3
Elektronika 3
Nanotechnologia 3
Rybactwo 3
Inżynieria Produkcji 3
Mechatronics 3
Bezpieczeństwo Żywności 3
Telekomunikacja 3
Information Technology 3
Technologie Ochrony Środowiska 2
Bioinformatyka 2
Fizyka Medyczna 2
Oceanotechnika 2
Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 2
Inżynieria środowiska 2
Business and Technology 2
Inżynieria Geologiczna 2
Informatyka i Ekonometria 2
Civil Engineering 2
Medycyna Roślin 2
Włókiennictwo 2
Papiernictwo i Poligrafia 2
Bioinżynieria Produkcji Żywności 2
Chemia techniczna 2
Technologia Drewna 2
Geoinformatyka 2
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 2

Polityka Prywatności